FASE ANTERIOR

1/4

Bandeira III

67x64x30 cm

Ferro e pintura esmaltada